FR | NL | DE

Welkom   |   Operatoren   |   Consumenten

Uw mening telt !


Om zijn maatschappelijke opdracht inzake bescherming van de voedselketen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren streeft het FAVV naar erkenning door de samenleving en aanvaarding door de gecontroleerden.

Om die reden voorziet het businessplan van het FAVV ondermeer dat om de drie jaar een grootschalige enquête wordt uitgevoerd bij respectievelijk :
- het eigen personeel
- de operatoren die door het Voedselagentschap worden gecontroleerd
- de consumenten

Met het oog op het waarborgen van de grootst mogelijke objectiviteit worden deze enquêtes uitgevoerd door een extern organisme. Het FAVV engageert zich daarbij de resultaten van deze enquêtes in alle transparantie bekend te maken en een passende opvolging van de conclusies te verzekeren.

Twee enquêtes op grote schaal werden gerealiseerd bij de operatoren in de voedselketen : de eerste eind 2009, de tweede begin 2013.

Voor de Belgische consumenten werden drie gelijkaardige enquêtes georganiseerd: één eind 2010, de tweede eind 2013 en de derde in 2016.

U kunt de resultaten van de enquêtes bij operatoren en consumenten op deze site raadplegen.

Het FAVV houdt systematisch rekening met de resultaten van deze enquêtes en ontwikkelt actieplannen om zijn dienstverlening en maatschappelijke aanvaarding verder te verbeteren.